Projecten

Work in progress

Titel: ‘Het Woud der Wijze Technologie’

VRAAG: Realisatie van een interactieve installatie, die de boodschap van de Horizonscan 2050 (STT, toekomstonderzoeker Eva Helmond) kan overbrengen op de  doelgroep van STT en de Horizonscan 2050. 

Artistieke interpretatie in het kort: 

Het Woud der Wijze Technologie beeldt uit hoe een volledig biologisch/organisch datacenter in de toekomst eruit zou  kunnen zien op basis van de basisprincipes van de Horizonscan 2050. Het betreft organische vormen in de vorm van  het woud dat informatie van de hele wereld verzamelt en verwerkt (via sapstromen/energetische verbindingen). Het woud groeit niet exponentieel maar organisch, het verbruikt geen energie want het is een gesloten systeem, en belangrijk: het maakt gebruik van oer-natuurwijsheid en de verbondenheid die daarbij hoort. In het Woud der Wijze Technologie is er binnen no time de beste beslissing gemaakt, op basis van AI én natuurwijsheid. 

(Verwacht wordt dat in september 2021 de première zal plaatsvinden.)

————————————————————————————————————

TO KNOW OR TO WONDERHoe verhouden wetenschappelijke objectieve waarheidsbevinding en subjectieve verwondering zich tot elkaar; zijn ze onlosmakelijk verbonden? En waar prikkelen ze elkaar?

Hier geven we (geluidskunstenaar Mayke Haringhuizen en ik) in dit project uiting aan, door middel van stop-motion-animatie en geprojecteerde tekst en geluid, waarbij de een reageert op het werk van de ander. Zowel de animatie als de tekst-video zullen geprojecteerd worden op muur en raam onder andere. We zijn hier momenteel mee aan het experimenteren in verschillende try-outs. Zie ook https://maykeharinghuizen.nl/ voor informatie.

Dit project is mede gefinancierd door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. De premiere zal rond de eerste week van oktober 2021 plaatsvinden bij galerie Sound Light Color in Amsterdam.

‘De subjectieve boom’ (animatie, 2021)

————————————————————————————————————